Qëndrueshmëria

Për më shumë se 65 vjet, Lindex ka qenë një kompani e modës në një rrugëtim progresiv. Gjatë viteve të fundit, rrugëtimit tonë po i shtohet një ndjenjë e urgjences. Ndryshimet klimatike, pabarazitë sociale dhe popullsia në rritje e kanë kristalizuar rrugën dhe qëllimin tonë . Jemi larg nga perfeksioni, por rrugëtimi jonë nuk ka përfunduar pasi që kemi shumë punë për të bërë.

Premtimi ynë

Si punojmë

Çfarë mund të bëni

Raportet dhe politikat