Termat dhe Kushtet e përgjithshme

1. Informacion i përgjithshëm

Qasja në dhe përdorimin e Lindex Kosova Shop Online dhe www.lindexkosova.com (“Uebfaqja”) janë subjekt i termave dhe kushteve të mëposhtme. Nëse hyni në Uebfaqe, shfletoni ose vendosni një porosi në internet, ju pranoni të u përmbaheni këtyre termave dhe kushteve.

Ju lutemi lexoni me kujdes këto terma dhe kushte pasi ato përmbajnë informacion të rëndësishëm. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me Lindex Kosova, këto terma dhe kushte ose uebfaqen tonë të internetit, ju lutem mos hezitoni të kontaktoni shërbimin e klientit në https://lindexkosova.com/contact-us/.

Për të bërë një porosi në Uebfaqe, duhet të jeni mbi 18 vjeç dhe duhet të jeni banor në Republikën e Kosovës.

Kjo faqe e internetit është në pronësi dhe drejtohet nga kompania Interex Kosova Sh.P.K, Rruga UÇK – Kompleksi Qafa, Kati i Parë, 10000 Prishtinë, Kosovë.

Lindex Kosova mban të drejtën për të ndryshuar, modifikuar ose tërhequr faqen e internetit, këto terma dhe kushte mund të azhurnohen për të korrigjuar ndërhyrjet ose për të qenë në përputhje me kërkesat e reja ligjore ose teknike. Versioni i fundit i azhurnuar i termave dhe kushteve të përgjithshme mund të gjendet gjithmonë në këtë faqe. Në rast të ndryshimeve të konsiderueshme, ju do të merrni informacione rreth kësaj përmes postës elektronike ose në lindexkosova.com. Termat dhe kushtet e vlefshme në kohën e vendosjes së porosisë do të zbatohen për porosinë, edhe kur ka ndryshime të mëvonshme. Këto terma dhe kushte interpretohen dhe rregullohen në përputhje me ligjet e Republikës së Kosovës.

2. Politikat e privatësisë

Ju lutemi lexoni politikën tonë të privatësisë në https://lindexkosova.com/privacy-policy/. Kjo Politikë e Privatësisë rregullon mënyrën në të cilën ne mbledhim, përdorim, mbajmë dhe zbulojmë informacionin e mbledhur nga ju. Kjo politikë e privatësisë vlen për faqen e internetit dhe të gjitha produktet dhe shërbimet e ofruara nga ne.

3. Kushtet e blerjes

Lindex Kosova pranon vetëm porosi të bëra nga Uebfaqja jonë – aktualisht nuk mund të përpunojmë porosi përmes telefonit, postës elektronike ose përmes postës së rregullt.

Për të bërë një porosi në Uebfaqe, duhet të jeni mbi 18 vjeç dhe duhet të jeni banor në Republikën e Kosovës. Ju gjithashtu duhet të na jepni një adresë të dorëzimit dhe detajet e kontaktit (siç janë adresa e postës elektronike dhe numri i celularit). Kjo mund të bëhet ose në shportën e blerjeve ose duke regjistruar një profil të klientit në Uebfaqe.

Artikujt e vendosur në shportën e blerjes nuk rezervohen derisa të vendoset porosia dhe të konfirmohet nga Lindex Kosova përmes konfirmimit të porosisë dërguar në adresën tuaj të postës elektronike.

a) Kontrata dhe konfirmimi i porosisë

Kur porosisni mallra në Uebfaqe, një marrëveshje e detyrueshme për blerje lidhet vetëm pasi Lindex Kosova të ketë konfirmuar porosinë në adresën e postës elektronike të dhënë nga ju (Konfirmimi i Porosisë). Konfirmimi i porosisë dërgohet në adresën tuaj të postës elektronike kur Lindex Kosova e ka regjistruar porosinë dhe e ka pranuar pagesën. Porositë e bëra të Premten, të Shtunën ose të Dielën ose në ndonjë festë zyrtare do të konfirmohen jo më vonë se ditën e ardhshme të punës në ora 22:00.

b) Çmimi dhe monedha

Të gjitha çmimet tregohen në monedhën euro (EUR) në faqen e internetit dhe përfshijnë TVSH. Çmimet mund të ndryshojnë dhe ofertat mund të tërhiqen në çdo kohë.

Çmimet e dhëna në datën kur Klienti bën një porosi janë të vlefshme gjatë gjithë procesit të blerjes.

c) Kodet e zbritjes dhe promovimit

Lindex Kosova herë pas here mund të ofrojë ulje promovuese, me ose pa një kod promocioni.

Promovimet me kode janë në përgjithësi të vlefshme vetëm një herë – dhe sapo të përdoret kodi, ajo do të çaktivizohet dhe kodi nuk do të jetë më i vlefshëm.

Promovimet nuk mund të shtohen në një porosi pasi konfirmohet porosia, prandaj duhet të siguroheni që kuponi të regjistrohet përpara se të konfirmoni dhe të paguani porosinë. Lindex Kosova nuk merr përgjegjësi për kodet e promovimit ose promovimet e publikuara në faqet e jashtme të internetit.

Lindex Kosova rezervon të drejtën të tërheqë një promovim ose kod promovues në çdo kohë.

Kur një fushatë ose promovim komunikohet në material të shtypur, ose në material dixhital (p.sh. në një buletin elektronik) nga Lindex Kosova, Lindex Kosova deklaron se kombinimi i promovimeve të ndryshme është i ndaluar. Lindex Kosova në këtë mënyrë, në rast të keqpërdorimit të fushatave ose promovimeve, rezervon të drejtën të anulojë porosinë e klientit. 

d) Pagesa

Dyqani online Lindex Kosova pranon mënyrat e mëposhtme të pagesës për porositë nga https://lindexkosova.com/means-of-payment/. Përmbajtja e faqeve të tjera të Lindex, p.sh. http://www.lindex.com/eu/, janë në përgjithësi të njëjtat, megjithatë, ndryshimet në monedhat, mënyrat e pagesës dhe opsionet e dorëzimit ndryshojnë nga njëra faqe në tjetrën.

Kartat e kreditit/debitit

Kur paguani duke përdorur një kartë krediti ose debiti (VISA, Mastercard), shuma e aplikuar do të rezervohet në kartën tuaj, derisa artikujt të përgatiten dhe të dërgohen për ju. Ne shohim vlefshmërinë dhe statusin e kartës suaj në lidhje me vlerën e porosisë dhe gjithashtu nëse detajet e klientit janë të sakta. Ne mund të refuzojmë porosinë në varësi të rezultatit të këtyre kontrolleve.

Të gjitha pagesat që kryhen me një kartë krediti ose debiti bëhen përmes Ofruesit tonë të sigurtë të Shërbimit të Pagesave (OSHP) i cili përdor teknologjinë SSL (Secure Sockets Layer) në formë të enkriptuar duke siguruar siguri të nivelit të lartë për klientin në përputhje me standardin ndërkombëtar të sigurisë PCI DSS. Të gjithë mbajtësit e kartave të kreditit dhe debitit i nënshtrohen kontrollit të vlefshmërisë dhe autorizimit nga lëshuesi i kartës. Nëse lëshuesi i kartës së kreditit ose debitit të dhënë refuzon të autorizojë pagesën për Lindex Kosova, ju do të merrni një mesazh ku thuhet se pagesa nuk mund të procesohet. Lindex Kosova nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë vonesë ose mosdorëzim të porosisë të shkaktuar nga refuzimi i tillë për të autorizuar pagesën.

Pagesa me para të gatshme

Kur përdorni pagesa me para të gatshme, klienti bën porosinë në internet dhe pagesa bëhet në kohën e marrjes së porosisë aktuale.

e) Dorëzimi

Lindex Kosova synon të dërgojë porosinë tuaj brenda 24-48 orësh, pasi porosia të konfirmohet nga ne. Gjatë sezoneve të pikut ose në oferta speciale, fushata dhe ngjarje, dorëzimi, si dhe dërgimi në vende të largëta, koha e dorëzimit mund të zgjatet në 3-5 ditë. Transporti është gjithashtu i mundur në Maqedoninë e Veriut dhe dërgesa mund të mbërrijë brenda 3-5 ditëve të punës.

Ju lutemi të keni parasysh se depoja e selisë së Lindex është e vendosur në Suedi, që është shkaku kryesor që afatet tona kohore për sa i përket dërgimit mund të duken pak më të gjata se ato të disa nga konkurrentëve tanë në Republikën e Kosovës.

Nëse dërgesa vonohet për më shumë se 10 ditë, ju keni të drejtë të anuloni blerjen. Në një rast të tillë nga Konsumatori kërkohet të kontaktojë Shërbimin e Klientit të Lindex Kosova. 

4. Këmbimi dhe Kthimi

Politikat e Kthimit dhe Këmbimit të Lindex Kosova

Lindex Kosova ka 10 ditë afat kthimi dhe 30 ditë afat këmbimi, nga data e blerjes, me kusht që artikujt e kthyer të përmbajnë etiketat origjinale, të jenë të papërdorura dhe të jenë në gjendjen e tyre origjinale. Ju duhet të tregoni arsyen e kthimit të mallrave. Artikujt e kthyer duhet të paketohen, aq sa është e mundur, në të njëjtën mënyrë sikur kur është bërë pranimi i artikullit.

Çfarë nuk është përfshirë?

Për arsye higjiene, Lindex nuk mund të ofrojë kthim ose këmbim për:

  • Rroba banje
  • Të brendshme: mbathje dhe sytjena
  • Bizhuteri: vathë

Si t’i ktheni artikujt tuaj?

Ju mund të ktheni dhe këmbeni artikuj në dy mënyra:

  • Në dyqan – duhet të i sillni me vete artikujt që dëshironi të i ktheni ose të i këmbeni, si dhe faturën që erdhi me porosinë tuaj. 
  • Me postë – na dërgoni një email tek customer.service@lindexkosova.com.  

Në rast kthimi ose këmbimi, pagesa e postës është përgjegjësi e klientit, përveç në rastet kur porosia shkoi keq. Kthimi i artikujve në dyqan është falas.

Pasi të i marrim artikujt e kthyer, ju do të informoheni për kthimin dhe kur do e merrni rimbursimin.

Nëse keni blerë disa artikuj me një ofertë pakoje, për shembull “3 për 2”, atëherë të gjithë këta artikuj duhet të kthehen. Ju nuk mund të bëni kthimin e një artikulli të vetëm kur këto përfshihen në një ofertë pakoje.

Lindex Kosova sugjeron që të ruani dëshminë e postimit ose dëshminë e dërgesës derisa çmimi i blerjes të rimbursohet.

Ju mund ta Anuloni porosinë tuaj duke dërguar një email në Lindex Kosova në adresën: customer.service@lindexkosova.com.

Rimbursimi

Pasi të bëhet pranimi i artikujve të kthyer, ju do të informoheni për kthimin dhe kur do e merrni rimbursimin.

Nëse e anuloni porosinë tuaj në përputhje me këto kushte, ju do të merrni një rimbursim të plotë të çmimit që keni paguar për artikujt. Ju lutemi vini re se pagesa e postës është përgjegjësi e klientit.

Lindex Kosova do e procesojë rimbursimin që ju takon sa më shpejt të jetë e mundur dhe, në çdo rast, jo më vonë se (a) 14 ditë pas ditës kur ne e pranojmë artikullin e kthyer nga ju; ose (b) nëse më herët, 14 ditë pas ditës që i ofroni Lindex Kosova dëshmi se i keni kthyer artikujt; ose (c) nëse ende nuk i keni pranuar artikujt, 14 ditë pas datës në të cilën na keni njoftuar se dëshironi të anuloni.

Lindex Kosova do të bëjë rimbursimin në llogarinë bankare të klientëve pavarësisht nga mënyra e pagesës së klientit për transaksionin fillestar. Në çdo rast, ju nuk do të ngarkoheni me asnjë tarifë nga Lindex Kosova si rezultat i rimbursimit.

5. Njoftimi për defekte

Lindex Kosova do të sigurojë që çdo dërgesë të inspektohet me kujdes para dorëzimit tek Konsumatori. Nëse artikujt gjithsesi janë të pasaktë, të dëmtuar ose me defekte pas pranimit nga Konsumatori, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Klientit.

Në rast të pranimit të Produkteve të pasakta, të dëmtuara ose me defekt, ju kërkohet të kontaktoni Shërbimin e Klientit me rastin e -në datën- e marrjes së porosisë.

Pasi Lindex Kosova të ketë pranuar produktet e dëmtuara, ne brenda 14 ditësh do e zëvendësojmë artikullin e dëmtuar ose do të bëjmë rimbursimin në llogarinë bankare të Klientit.

Nëse Konsumatori preferon, ai/ajo gjithashtu mund të paraqesë kërkesën e tij/saj në çdo shitore Lindex në Kosovë.

Për fat të keq, Lindex Kosova mund të ketë bërë një gabim duke mos i paketuar të gjithë artikujt në porosinë tuaj – në një rast të tillë, ju lutemi që ta pranoni kërkim-faljen tonë dhe ta kontaktoni menjëherë shërbimin tonë ndaj klientit, në mënyrë që ta zgjidhim çështjen sa më parë që të jetë e mundur.

6. Përgjegjësia

Lindex Kosova mban të drejtën të tërhiqet nga dorëzimi i porosisë nëse ka pasur një gabim të qartë dhe të dukshëm të çmimit në faqen e internetit (p.sh. çmimi i produktit duket të jetë shumë i lartë ose shumë i ulët ose nëse çmimi jepet si £0). Në një rast të tillë, Lindex Kosova do t’ju informojë pa vonesë për gabimin dhe do t’ju njoftojë me çmimin e saktë.

Artikujt e shitur në lindexkosova.com ofrohen vetëm për përdorim të konsumatorit privat. Ju pranoni të mos përdorni artikujt për ndonjë qëllim komercial ose biznesi ose për rishitje, dhe ne nuk kemi asnjë përgjegjësi ndaj jush për ndonjë humbje të fitimit, humbje biznesi, ndërprerje biznesi, ose humbje të mundësisë së biznesit. Ndalohet çdo ribotim, kopjim, shkarkim, ruajtje, transmetim ose veprimtari e ngjashme në lidhje me tekstet dhe imazhet e paraqitura në lindexkosova.com për ndonjë qëllim tjetër, pa lejen paraprake me shkrim të Lindex Kosova. Lindex Kosova nuk është përgjegjëse për ndonjë gabim në tekste ose imazhe dhe mban përgjegjësi vetëm për humbjen e të dhënave, humbjen e të ardhurave ose fitimit, ose humbjen nga pretendimet nga palët e treta që vijnë nga përdorimi i faqes në internet ose për ndonjë produkt ose shërbim të blerë nga lindexkosova.com kur humbja e tillë është rezultat i parashikueshëm i shkeljes së këtyre termave nga Lindex Kosova ose neglizhencës së saj, por Lindex Kosova nuk është përgjegjëse për ndonjë humbje ose dëmtim që nuk është i parashikueshëm. Humbja ose dëmtimi është i parashikueshëm nëse ato ishin një pasojë e dukshme e shkeljes sonë ose nëse ishin parashikuar nga ju dhe Lindex Kosova në kohën kur kemi lidhur kontratën. Lindex Kosova nuk do të ketë asnjë përgjegjësi për çdo vonesë në dorëzimin e produkteve në masën që vonesa është shkaktuar nga ndonjë ngjarje jashtë kontrollit të arsyeshëm të Lindex Kosova, duke përfshirë por pa u kufizuar në: luftëra, përmbytje, zjarr, mosmarrëveshje pune, greva, bllokime largime, trazira, trazira civile, dëme keqdashëse, veprime qeveritare dhe çdo ngjarje tjetër e ngjashme.

Ndërsa Lindex Kosova synon të përshkruajë me saktësi artikujt dhe imazhet në lindexkosova.com, mund të ketë ndryshime të vogla të ngjyrave midis imazheve dhe produkteve aktuale për shkak të një numri faktorësh siç janë shfletuesi i internetit që përdoret ose konfigurimet e kontrastit të ngjyrave të monitorëve. Lindex Kosova nuk mund të mbahet përgjegjëse për ndryshimet në ngjyra si rezultat i faktorëve të lartpërmendur.

Lindex Kosova do të ketë të drejtë të ndërpresë përdorimin e lindexkosova.com në çdo kohë për shembull për shkak të procedurave të mirëmbajtjes.

7. Ndryshimet në termat dhe kushtet tona 

Nëse vendosim të ndryshojmë ose azhurnojmë termat dhe kushtet tona, ne do të azhurnojmë datën e modifikimit të termave dhe kushteve të dhënë si më poshtë. 

Ky dokument u modifikua për herë të fundit me [2023-10-16]