Kontakti

Lindex Kosova
Shërbimi për Konsumatorë

Interex Kosova L.L.C
Prishtina Mall Magjistralja Prishtinë – Ferizaj,
kilometri i 10-të 10000

Telefoni: + 383 (0) 49 734 127

customer.service@lindexkosova.com

Lindex Kosova
Zyra Qendrore

Interex L.L.C
Rr.”UÇK”- Kompleksi Qafa, Kati I, 10000
Prishtinë, Kosovë

Lokacioni i dyqanit tonë